Duyurular

  • 06 /04/2019   –  Genel Kurul Toplantısı Duyurusu

Değerli Üyelerimiz,

OSSEDER (Osseointegrasyon Derneği) genel kurulu 15/04/2019 saat 18:00-19:00 (Nisaplı) tarihinde dernek merkezimizde (Büyükdere Caddasi Beytem Plaza Kat:4, Şişli,İstanbul)  gerçekleştirilecektir. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde nisapsız toplantı 29/04/2019 tarihinde aynı yerde ve saatte gerçekleştirilecektir. Gündem aşağıda belirtilmiştir. Katılımınızı bekler saygılar sunarım.

Prof.Dr.Erhan FIRATLI

Yönetim Kurulu Başkanı

Gündem:

  1. Saygı duruşu
  2. Toplantının açılışı ve divan kurulu belirlenmesi
  3. Faaliyet raporları ve denetim kurulu raporunun okunması
  4. Faaliyet raporları ve denetim kurulu raporunun ibrası
  5. 2019-2021 dönemi yönetim ve denetleme kurullarının seçilmesi
  6. Kapanış