İletişim

Osseointegrasyon Derneği
Beytem Plaza Kat 4 Şişli – İstanbul 34360
Tel: 0212 234 54 82
E-mail: info@osseder.org – sekreterya@osseder.org
www.osseder.org