İletişim

Osseointegrasyon Derneği
Beytem Plaza Kat 4 Şişli – İstanbul 34360
Tel: 0212 222 10 01
E-mail: info@osseder.org – sekreterya@osseder.org
www.osseder.org