Osseder Hakkında

Osseointegrasyon Derneğinin Kuruluşu,
Osseointegrasyon Derneği, 2000 yılı içinde, implantolojinin ülkemizdeki gelişmesi ile yakından ilgilenen, aşağıda isimlerini okuyacağınız, klinisyen ve akademisyen dişhekimlerinden oluşan bir gurup tarafından kurulmuştur. Osseointegrasyon bilimi ile ilgilenen her dişhekiminin katılabileceği bağımsız, bilimsel ve çok yönlü bir ulusal birliktelik öngörülmüştür.

Kurucular :

Dr. Nejat Ertem (Adana)
Prof. Dr. Erhan Fıratlı (İstanbul)
Dr. Akın Kuyumcu (İzmir)
Diş Hekimi Türker Örnekol (İstanbul)
Prof. Dr. Ateş Parlar (Ankara)
Diş Hekimi Serdar Soytürk (İstanbul)
Prof. Dr. Saime Şahin (Ankara)

Son genel kurul 10 Mayıs 2017 tarihinde yapılmış ve yönetim kurulu aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Prof. Dr. Erhan Fıratlı (Yönetim Kurulu Başkanı)
Türker Örnekol, Diş Hekimi (Genel Sekreter)
Serdar Soytürk, Diş Hekimi (Sayman)
Prof. Dr. Ateş Parlar (Yönetim Kurulu Üyesi)
Prof. Dr. M.Kemal Ünsal (Yönetim Kurulu Üyesi)
Doç. Dr. Onur Geçkili (Yönetim Kurulu Üyesi)
Dr. Muammer Gözlü, (Yönetim Kurulu Üyesi)
Ahmet Uğur Keltek, Diş Hekimi (Yönetim Kurulu Üyesi)
Doğan Koç, Diş Hekimi (Yönetim Kurulu Üyesi)

 

Osseointegrasyon Derneğinin Amaçları
– Osseointegrasyonun klinik uygulamalarının hastaların yararına olacak şekilde kullanılmasının ve yaygınlaşmasının desteklenmesi.
– Osseointegrasyonun bilimsel temel teşekkül ettiği klinik yöntemlere ilişkin araştırmaların başlatılması ve desteklenmesi.
– Osseointegrasyon ve ilişkili disiplinlerde, uluslararası bilgi ve deneyimin paylaşılması ve karşılıklı kullanımının desteklenmesi.
– Osseointegrasyon ile ilgili araştırma sonuçlarının ve konu ile ilgili her türlü bilginin üyeler ve istekli olan organizasyonlar arasındaki dağılımın sağlanması için, dergi ve/veya haber mektubu şeklinde, düzenli yayın yapılmasının desteklenmesi.

 

2017 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU

 

Dernek Başkanı, Prof. Dr. Erhan Fıratlı

1984 yılında İ.Ü.Dişhekimliği Fakültesinden mezun oldu. 1990’da Dr., 1994’de doçent, 2000’de profesör oldu. Halen aynı anabilim dalında görev yapmaktadır. 1996 yılında University of Washington , School of Dentistry’de misafir öğretim üyesi olarak, 1999-2003 yılları arasında University of Pittsburgh School of Dental Medicine’de adjunct professor olarak görev yaptı. 2004-2007 yılları arasında NIH/NIDCR’da danışman,2007-2010 yılları arasında TÜBİTAK-SBAG üyesi olarak çalıştı.20101-2013 yılları arassında İ.Ü.D.H.F. periodontoloji Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı. 1994 yılından bu yana İ.Ü.Aziz Sancar Deneysel Tıbbi Araştırmalar Ensititüsü İmmunoloji Anabilim Dalı doktora programında ders vermeye devam etmektedir. Uluslararası dergilerde yayınlanmış 85’den fazla makalesi bulunmaktadır. Journal of Periodontology, Journal of International Academy of Peridontology ve PERIO dergilerinin yayın kurulu üyeliğini sürdürmektedir.

0212 414 20 20 (30254)

erhanfiratli@gmail.com

baskan@osseder.org

 

Genel Sekreter, Dişhekimi Türker Örnekol

1954, Söke doğumludur.  Orta öğrenimini İzmir Maarif Kolejinde tamamlamıştır.  1978 yılında Marmara Üniversitesi Diş hekimliği fakültesinden mezun olmuştur.  Mezuniyetinden hemen sonra, İstanbul’da, kendi muayenehanesini açarak genel diş hekimliği yapmaya başlamıştır.  1984 yılında implantolojiye ilgi duymuş ve ilk implant kursunu almıştır.  1989 yılında, Dr. Erkoç Dumanlı ve Dr. Serdar Soytürk ile beraber İstanbul ‘da “Diş İmplantları Kliniğini” kurmuştur.Bu beraberlik ,1994 yılında Dr. Serdar Soytürk ile beraber “ Cosmodent Diş hekimliği ve İmplantoloji Merkezi’ nin kurulması ile pekişmiştir.Diş implantları konusundaki yetkinliği, “International Congress of Oral Implantologists” (ICOI ) örgütünce , 1991 yılında “fellow” ve 1993 yılında da “diplomat” payesi ile belgelendirilmiştir.  2000 yılında, “Osseointegrasyon Akademisi Derneği”nin kuruluşunda 7 arkadaşıyla birlikte görev almıştır.  Halen derneğin saymanlığını yürütmektedir.  “Academy of Osseointegration-USA” ve “European Academy of Osseointegration” üyesidir.  İngilizce biliyor.  Evli ve bir kız çocuk babasıdır.

Dişhekimi Türker Örnekol
(212) 291 1515

turkerornekol@cosmodent.com.tr

 

Sayman, Dişhekimi Serdar Soytürk

1953, İstanbul doğumludur. Orta öğrenimini Bakırköy Lisesinde tamamlamıştır. Yüksek tahsiline Hava Harp Okuluna girerek devam etmiştir. İki yıl sonra ayrılarak Marmara Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesine girmiş ve 1978 yılında Marmara Üniversitesi diş hekimliği fakültesinden mezun olmuştur. İlk muayenehanesini eşi, diş hekimi Ayşen Güner Soytürk ile açmıştır. 1982 de diş implantlarına ilgi duymaya başlamıştır. 1989 yılında Dr.Türker Örnekol ve Dr.Erkoç Dumanlı ile birlikte “Diş İmplantları Kliniği” kurulmasında etkin olmuştur. Daha sonra, 1994 yılında, “ Cosmodent Dişhekimliği ve İmplantoloji Merkezini’nin kuruluşunu “kurucu ortak“ olarak gerçekleştirmiştir. Diş implantları konusundaki yetkinliği, “International Congress of Oral Implantologists “ (ICOI ) örgütünce, 1991 yılında Fellow” ve 1993 yılında da “Diplomat” payesi ile belgelendirilmiştir. “European Academy of Osseintegration” aktif üyesidir. İngilizce biliyor. Evli ve iki kızı vardır.

Dişhekimi Serdar Soytürk

(532) 212 1186
(212) 291 1515
sayman@osseder.org

 

Yönetim Kurulu Üyesi, Prof Dr.Kemal Ünsal

Dişhekimi M.Kemal Ünsal 1965 yılında Ankara’da doğdu. Orta öğrenimini TED Ankara Koleji’nde yaptı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden mezun olup aynı fakültenin Protez Anabilim Dalı’nda doktora çalışmasına başladı. 1991 senesinde Yüksek Öğrenim Kurumu’nın üniversitelere tahsis ettiği burs aracılığı ile, yurtdışında doktora eğitimi yapmaya hak kazandı. Ekim 1994 senesinde ‘The Clinical Measurement of Stress & Strain Induced in Branemark Implant Fıxtures and Abutments During the Fitting of a Cast Beam & During Application of Simulated Functional Loads’ konulu doktora tezini, Sheffield Üniversitesi, İngiltere’de savunarak protez doktoru oldu. Yurda döndükten sonra, 1995-96 senelerinde askerlik görevini Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Diş Hekimliği Enstitü’sünde yaptı. 1999 yılında üniversite Doçenti, 2005 yılında ise Profesör oldu. Halen Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda, bilimsel araştırma ve diş hekimi eğitimi çalışmalarını yarım gün esasına göre sürdürmekte, günün arda kalan yarısında, Medikodental isimli özel kliniğinde hastaları’nı tedavi etmektedir. Dental implantoloji ağırlıklı olarak değişik konularda yerli, yabancı bilimsel yayınları ve sunumları bulunmaktadır. Kendisi halen International Team for Oral Implantoloji (ITI) derneğinde ‘fellow’ dur. Bunun yanı sıra Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Ankara Şubesinde başkan yardımcısı, European Association of Osseointegration (EAO) ve Estetik Dişhekimliği Akademisi Dernekleri üyesidir.
Diş hekimlerinin mezuniyet sonrası eğitim çalışmalarına katkıda bulunmak için arkadaşları ile birlikte IDEA’ yı (İleri Dişhekimliği Eğitimleri Akademisi) kurmuş ve dişhekimleri ile diş teknisyenlerine yönelik ‘sürekli mesleki eğitim’ kursları vermektedir.

Prof Dr.Kemal Ünsal
mkemalunsal@gmail.com

 

Yönetim Kurulu Üyesi, Prof.Dr.Ateş Parlar

1958 yılında doğdu. A.Ü. Dişhekimliği Fakültesinden 1982 yılında mezun oldu.  1988 yılında Doçent 1995 yılında Profesör oldu.  Halen Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Peridontoloji Anabilim Dalında Öğretim Üyesidir.
Yaptığı bilimsel çalışmalar ile çeşitli ödüller kazandı:
1990 yılında International Academy of Periodontology 4. Dünya Kongresinde Excellence in Periodontal Research dalında birincilik (Parlar, A., Gazioğlu , O., Oygür,T. Salırlı F., Baloş K. In Vivo Responses of Periodontal LigamentCells to Different Root Surfaces Treated by Various Methods. International Academy of Periodontology 4th World Congress, 1990 Istanbul Oral Presentation 1st place award); 1994 yılında European Academy of Periodontology 1. Kongresinde Poster Exhibition dalında ikincilik (Parlar, A., Caffesse,R., Rossmann, J.A., Oygür, T., Baloş, K., Nasjleti, C., Ghaffar, K: In Vivo Separation of Periodontal Ligament and Bone Cells. The First Scientific Meeting of European Society of Periodontology, EuroPerio1 12-15 Mayıs 1994 Paris Fransa ); Yönettiği doktora tezi 1997 ‘de yılın genç dişhekimi ödülü (I. Uluslararası Estetik Dişhekimliği Kongresi , 12-14 Eylül 1997, İstanbul Tebliğ Sunumu,Yılın Genç Dişhekimi Ödülü. Çetiner D., Parlar A.: Lokalize Dişeti Çekilmelerinin Tedavisinde Bağdokusu Grefti ile Rezorbe Olabilen Değişik Yapılardaki Membranların Etkilerinin Karşılaştırılması); 2002 yılında Swiss Society of Periodontology kongresinde birincilik (Parlar, A., Bosshardt, D.D., Ünsal B., Lang N,P., Çetiner D., Haytaç C.: et al.: New Formation of Periodontal Tissues Around Titanium Implants. 32nd Annual Meeting of the Swiss Society of Periodontology, Bern, Switzerland, September 12-14, 2002.) ödüllerini aldı.  TUBİTAK bursu ile, ABD Texas üniversitesi ve İsviçre Bern üniversitelerinde Periodontoloji ve İmplantoloji alanlarında çalışmalar yaptı.
European Academy of Periodontology Workshoplarına 1993, 1996 ve 2002 yıllarında davetli olarak katıldı ve Periodontoloji – İmplantoloji çalışma guruplarında delege olarak ülkemizi temsil etti.  2008 yılında aynı workshop’ta kemik rejenerasyonu çalışma grubuna delege olarak davet edildi.  IAP (International Academy of Periodontoloji), EAP (European Academy of Periodontology) ve ITI (International Team for Oral Implantology) gibi uluslararası meslek derneklerine üyedir.  1994 yılından ITI üyesi oldu ve o tarihten bu yana ITI tarafından düzenlenen çok sayıda kurs, seminer, idari ve eğitim toplantılarına katıldı.  2001-2003 döneminde ITI eğitim komisyonu üyeliği yaptı.  2003 yılında ITI Consensus Conference’ına davetli delege olarak katıldı.  2007 ITI dünya Sempozyumuna davetli konuşmacı olarak katıldı. (Parlar A: ALTERNATIVE TREATMENT PROTOCOLS FOR THE REHABILITATION OF FULLY EDENTULOUS JAWS WITH IMPLANT SUPPORTED FIXED BRIDGES ITI World Symposium April 24-28 2007 New York USA)  1994 yılından bu yana ülkemizde de çeşitli öğretim üyelerinin katılımıyla çok sayıda ITI etkinliği ve kursu düzenlemiştir.  1999 yılında Prof.Dr. Haldun İplikçioğlu, Doç.Dr. Bahadır Giray ve Prof.Dr. Kemal Ünsal ile birlikte ITI Türk Çalışma Gurubunu kurmuş ve başkanlığını yürütmüştür.  2004 yılında bu guruba Prof.Dr. Bülent Katiboğlu ve Prof.Dr. Tayfun Günbay’ın da ITI Fellow olarak katılımlarıyla ITI Turkish Sectionu kurmuştur.  ITI Türk Bölümü Kurucu başkanlığı görevini 25 Haziran 2007 tamamlamıştır. Yurtiçi ve yurtdışı dergilerde yayınlanmış, kongrelerde tebliğ edilmiş 60‘ın üzerinde bilimsel araştırması ve ayrıca konferans olarak sunulmuş çok sayıda çalışması vardır.  Periodontal rejenerasyon, Periodontoloji ve implantoloji ilişkileri, Periodontoloji ve restoratif dişhekimliği, kemik rejenerasyonu, komplike vaklarda periodontal implant ve restoratif uygulamalar, periodontoloji ve implantolojide deneysel araştırmalar, estetik dişhekimliği uygulamaları, periodontal mikrocerrahi gibi konularda çalışmalar yapmaktadır.  Dişhekimi Ortodontist Şebnem Parlar ile evli ve Naz,Yasemin adında iki kız çocuğu vardır.

Prof.Dr.Ateş Parlar
(212) 441 5984
ates.parlar@gmail.com

 

Yönetim Kurulu Üyesi, Dr.Dt.Muammer Gözlü

1997 yılında Selçuk Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl fakültenin periodontoloji bölümünde doktora programına başladı ve “Kadınlarda menopoz sonrası dönemde klinik periodontal parametreler, dişeti oluğu sıvısı PGE2 düzeyi ve iskeletsel kemik mineral yoğunluğu arasındaki ilişki” isimli tez çalışmasını tamamlayarak, periodontoloji doktoru ünvanını aldı. Fakülteden ayrıldıktan sonra Sağlık Bakanlığı Konya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde “başhekim”olarak çalışmaya başladı. 2005 yılında, Kamu görevinden ayrılarak 7 çalışma arkadaşı ile beraber Dentestetik Ağız ve Diş Sağlığı Kliniğini kurmuş ve bu klinikte halen çalışmalarına devam etmektedir. Türk Periodontoloji Derneği, Avrupa Periodontoloji Federasyonu ve Avrupa Osseointegrasyon Birliği üyesidir. Türkiye Estetik Dişhekimleri Akademisi Derneği Konya temsilciliği görevini yürütmektedir. Periodontal plastik cerrahi, peri-implantitis ve kemik rejenerasyonu ile ilgili yerli ve yabacı kongrelerde bildirileri bulunmaktadır.

Dr.Dt.Muammer Gözlü

4440142

mgozlu@gmail.com

 

Yönetim Kurulu Üyesi, Dişhekimi Ahmet Uğur Keltek

1971 yılında Sivas’ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden 1995 yılında mezun oldu. Mezuniyet sonrası sürekli eğitim sınıfında daimi öğrenci olup, implantoloji ve periodontoloji alanıyla özel olarak ilgilenmektedir. Türkçe dişhekimliği dergilerinde yayınlanmış çalışmaları olup implantoloji konusuyla ilgili sunumlar yapmaktadır. Hobileri arasında edebiyat ve fotoğrafçılık bulunmaktadır.

Dt. Ahmet Uğur Keltek

(532) 746 76 17

aukeltek@gmail.com

 

Yönetim Kurulu Üyesi, Doç. Dr. Onur Geckili

1999 yılında Marmara Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi’nden mezun olmuş, doktora eğitimini de İstanbul Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim dalında 2007 yılında tamamlamıştır. 2012 yılında Doçent unvanını almış ve halen aynı kürsüde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Onur Geçkili’nin uluslararası indekslerce taranan dergilerde 50 adet yabancı makalesi bulunmakta, bu makalelerin 38’i de SCI-expanded dergilerde yer almaktadır. 2017 yılında Springer tarafından basılan “Removable Partial Dentures A Practitioners Manual” isimli kitapta 3 bölüm yazarlığı yapmıştır. Ayrıca 20 adet ulusal makalesi, ulusal ve uluslararası kongrelerde birçok poster ve sözlü sunumu bulunmaktadır. Protez akademisi ve Gnatoloji Derneği’nde sayman, Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği’nde denetleme kurul üyesi olarak görev yapmakta; EAO, IADR derneklerinde de üyeliği bulunmaktadır. Onur Geçkili, Edorium Journal of Dentistry dergisinin 2014 yılından itibaren baş editörüdür. Ayrıca IBIMA publishing group, World Journal of Stamatology, International Journal of Oral and Dental Health, International Journal of Oral and Craniofacial Science, Journal of Dentomaxillofacial Radiology Pathology and Surgery, JBR Journal of Translational Space dentistry Medicine and Exploration ve Aperito Journal of Oral Health and Dentistry dergilerinde yayın kurulu üyeliği yapmaktadır.

İletişim bilgileri:

E-posta: geckili@istanbul.edu.tr; geckili@yahoo.com

Tel: 05324035720

 

Yönetim Kurulu Üyesi, M.Sc.Dt. Doğan Koç

1972 yılında İstanbul’da doğdu. 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun oldu. Evli ve iki çocuk sahibidir. 2004 yılından beri eşi Dt. Yeşim Koç ile beraber kendi klinikleri olan Fizyodent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde serbest diş hekimi olarak çalışmaktadır. 2010-2014 yılları arasında Master of Oral Implantology eğitimini J.W.Goethe University Frankfurt a.M. ‘da tamamlayarak M.Sc. ünvanını almıştır.