Osseder Hakkında

 Osseointegrasyon Derneğinin Kuruluşu,
Osseointegrasyon Derneği, 2000 yılı içinde, implantolojinin ülkemizdeki gelişmesi ile yakından ilgilenen, aşağıda isimlerini okuyacağınız, klinisyen ve akademisyen dişhekimlerinden oluşan bir gurup tarafından kurulmuştur. Osseointegrasyon bilimi ile ilgilenen her dişhekiminin katılabileceği bağımsız, bilimsel ve çok yönlü bir ulusal birliktelik öngörülmüştür.

Kurucular :

Dr. Nejat Ertem (Adana)

Doç Dr. Tezcan Demiröz(İstanbul)

Prof. Dr. Erhan Fıratlı (İstanbul)

Dr. Akın Kuyumcu (İzmir)

Diş Hekimi Türker Örnekol (İstanbul)

Prof. Dr. Ateş Parlar (Ankara)

Diş Hekimi Serdar Soytürk (İstanbul)

Prof. Dr. Saime Şahin (Ankara)

Son genel kurul 10 Mayıs 2017 tarihinde yapılmış ve yönetim kurulu aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Prof. Dr. Erhan Fıratlı (Yönetim Kurulu Başkanı)
Türker Örnekol, Diş Hekimi (Genel Sekreter)
Serdar Soytürk, Diş Hekimi (Sayman)
Prof. Dr. Ateş Parlar (Yönetim Kurulu Üyesi)
Prof. Dr. M.Kemal Ünsal (Yönetim Kurulu Üyesi)
Doç. Dr. Onur Geçkili (Yönetim Kurulu Üyesi)
Dr. Muammer Gözlü, (Yönetim Kurulu Üyesi)
Ahmet Uğur Keltek, Diş Hekimi (Yönetim Kurulu Üyesi)
Doğan Koç, Diş Hekimi (Yönetim Kurulu Üyesi)

Osseointegrasyon Derneğinin Amaçları

– Osseointegrasyonun klinik uygulamalarının hastaların yararına olacak şekilde kullanılmasının ve yaygınlaşmasının desteklenmesi.
– Osseointegrasyonun bilimsel temel teşekkül ettiği klinik yöntemlere ilişkin araştırmaların başlatılması ve desteklenmesi.
– Osseointegrasyon ve ilişkili disiplinlerde, uluslararası bilgi ve deneyimin paylaşılması ve karşılıklı kullanımının desteklenmesi.
– Osseointegrasyon ile ilgili araştırma sonuçlarının ve konu ile ilgili her türlü bilginin üyeler ve istekli olan organizasyonlar arasındaki dağılımın sağlanması için, dergi ve/veya haber mektubu şeklinde, düzenli yayın yapılmasının desteklenmesi.