Osseder Hedefleri

Osseointegrasyon Derneği, 2000 yılı içinde, implantolojinin ülkemizdeki gelişmesi ile yakından ilgilenen, klinisyen ve akademisyen dişhekimlerinden oluşan bir grup tarafından kurulmuştur. Osseointegrasyon bilimi ile ilgilenen her dişhekiminin katılabileceği bağımsız, bilimsel ve çok yönlü bir ulusal birliktelik öngörülmüştür.

Osseointegrasyon Derneğinin Amaçları
– Osseointegrasyonun klinik uygulamalarının hastaların yararına olacak şekilde kullanılmasının ve yaygınlaşmasının desteklenmesi.
– Osseointegrasyonun bilimsel temel teşekkül ettiği klinik yöntemlere ilişkin araştırmaların başlatılması ve desteklenmesi.
– Osseointegrasyon ve ilişkili disiplinlerde, uluslararası bilgi ve deneyimin paylaşılması ve karşılıklı kullanımının desteklenmesi.
– Osseointegrasyon ile ilgili araştırma sonuçlarının ve konu ile ilgili her türlü bilginin üyeler ve istekli olan organizasyonlar arasındaki dağılımın sağlanması için, dergi ve/veya haber mektubu şeklinde, düzenli yayın yapılmasının desteklenmesi.