Osseder Yönetim Kurulu

 

Son genel kurul 29 Nisan 2019 tarihinde yapılmış ve yönetim kurulu aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Prof. Dr. Erhan Fıratlı (Yönetim Kurulu Başkanı)

Türker Örnekol, Diş Hekimi (Genel Sekreter)

Prof. Dr. Nuray Çapa (Yönetim Kurulu Üyesi)

Prof. Dr. Onur Geçkili (Yönetim Kurulu Üyesi)

Doç. Dr. Duygu Yaman (Yönetim Kurulu Üyesi)

Dr. Muammer Gözlü, (Yönetim Kurulu Üyesi)

Ahmet Uğur Keltek, Diş Hekimi (Saymanı)

Doğan Koç, Diş Hekimi (Yönetim Kurulu Üyesi)

Filiz Kahveci, Diş Hekimi (Yönetim Kurulu Üyesi)