Osseder Yönetim Kurulu

 

Son genel kurul 10 Mayıs 2017 tarihinde yapılmış ve yönetim kurulu aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Prof. Dr. Erhan Fıratlı (Yönetim Kurulu Başkanı)
Türker Örnekol, Diş Hekimi (Genel Sekreter)
Prof. Dr. Ateş Parlar (Yönetim Kurulu Üyesi)
Prof. Dr. M.Kemal Ünsal (Yönetim Kurulu Üyesi)
Doç. Dr. Onur Geçkili (Yönetim Kurulu Üyesi)
Dr. Muammer Gözlü, (Yönetim Kurulu Üyesi)
Ahmet Uğur Keltek, Diş Hekimi (Saymani)
Doğan Koç, Diş Hekimi (Yönetim Kurulu Üyesi)
Filiz Kahveci, Diş Hekimi (Yönetim Kurulu Üyesi)