Prof. Dr. Kemal Ünsal

Yönetim Kurulu Üyesi, Prof Dr.Kemal Ünsal

Dişhekimi M.Kemal Ünsal 1965 yılında Ankara’da doğdu. Orta öğrenimini TED Ankara Koleji’nde yaptı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden mezun olup aynı fakültenin Protez Anabilim Dalı’nda doktora çalışmasına başladı. 1991 senesinde Yüksek Öğrenim Kurumu’nın üniversitelere tahsis ettiği burs aracılığı ile, yurtdışında doktora eğitimi yapmaya hak kazandı. Ekim 1994 senesinde ‘The Clinical Measurement of Stress & Strain Induced in Branemark Implant Fıxtures and Abutments During the Fitting of a Cast Beam & During Application of Simulated Functional Loads’ konulu doktora tezini, Sheffield Üniversitesi, İngiltere’de savunarak protez doktoru oldu. Yurda döndükten sonra, 1995-96 senelerinde askerlik görevini Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Diş Hekimliği Enstitü’sünde yaptı. 1999 yılında üniversite Doçenti, 2005 yılında ise Profesör oldu. Halen Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda, bilimsel araştırma ve diş hekimi eğitimi çalışmalarını yarım gün esasına göre sürdürmekte, günün arda kalan yarısında, Medikodental isimli özel kliniğinde hastaları’nı tedavi etmektedir. Dental implantoloji ağırlıklı olarak değişik konularda yerli, yabancı bilimsel yayınları ve sunumları bulunmaktadır. Kendisi halen International Team for Oral Implantoloji (ITI) derneğinde ‘fellow’ dur. Bunun yanı sıra Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Ankara Şubesinde başkan yardımcısı, European Association of Osseointegration (EAO) ve Estetik Dişhekimliği Akademisi Dernekleri üyesidir.
Diş hekimlerinin mezuniyet sonrası eğitim çalışmalarına katkıda bulunmak için arkadaşları ile birlikte IDEA’ yı (İleri Dişhekimliği Eğitimleri Akademisi) kurmuş ve dişhekimleri ile diş teknisyenlerine yönelik ‘sürekli mesleki eğitim’ kursları vermektedir.

Prof Dr.Kemal Ünsal
mkemalunsal@gmail.com