Study Club Toplantıları

 Study Club toplantılarında bitirilmiş olgular kadar, planlamak istediğiniz yeni olgularınızı da sunabiliriz.

 Study Club toplantılarında sunmak istediğiniz olgularınızı lütfen bize bildiriniz.

 info@osseder.org