DUYURULAR

Olgu Sunumu Davet

06.04.2019 - Genel Kurul Toplantısı Duyurusu

Değerli Üyelerimiz,

OSSEDER (Osseointegrasyon Derneği) genel kurulu 15/04/2019 saat 18:00-19:00 (Nisaplı) tarihinde dernek merkezimizde (Büyükdere Caddasi Beytem Plaza Kat:4, Şişli/İstanbul) gerçekleştirilecektir. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde nisapsız toplantı 29/04/2019 tarihinde aynı yerde ve saatte gerçekleştirilecektir. Gündem aşağıda belirtilmiştir. Katılımınızı bekler saygılar sunarım.

Prof. Dr. Erhan FIRATLI
Yönetim Kurulu Başkanı

Gündem:

  • Saygı duruşu
  • Toplantının açılışı ve divan kurulu belirlenmesi
  • Faaliyet raporları ve denetim kurulu raporunun okunması
  • Faaliyet raporları ve denetim kurulu raporunun ibrası
  • 2019-2021 dönemi yönetim ve denetleme kurullarının seçilmesi
  • Kapanış