OSSEDER BİLİM KURULU

Prof. Dr. Funda Akaltan

Prof. Dr. Nuray Çapa, 1972 yılında İstanbul da doğdu. Belçika, Mons, S.H.A.P.E. American High School ve 1987 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldu. Aynı kurumda 1996 yılında Doçent oldu ve 2001 yılından itibaren Profesör unvanı ile çalışmaya devam etti.

2002 yılında "Hareketli Bölümlü Protezler - Planlama” adındaki kitabın ilk baskısı, 2018'de dördüncü baskısını yayına hazırladı. İmplant ve/veya diş destekli protezlerde biyomekanik kavramlar, kuvvet iletimi, manyetik tutucular, hassas tutucular, dental materyaller gibi konularda projeler yürüttü; ulusal ve uluslararası dergilerde makaleler yayınladı. Hareketli bölümlü protezlerde planlama, kısmi dişsiz vakalarda yaşanan çelişkiler, ölçü yöntemleri, ölçü materyalleri, hassas tutucular ve etkili sunum becerileri gibi konularda konferanslar verdi ve meslek içi eğitim kurslarında bulundu.

Son 20 senede, diş hekimliği eğitiminin yeniden yapılandırılması üzerinde çalışmalarını sürdürdü. "Diş hekimliği eğitiminin ADEE (Association for Dental Education in Europe) uyumluluğu”, "Lisans Müfredat Geliştirme” ve "Diş hekimliğinde Ölçme ve Değerlendirme İlkeleri” konularında çalıştı. "Diş Hekimliğinde Klinik Becerilerin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi” isimli bir kitabın ortak yazarları arasında yer aldı. "Diş Hekimliği Eğitimini Yeniden Düşünmek” isimli bir özel sayıda, lisans eğitimi ile ilgili 6 makalesi yer almaktadır. Farklı seviyelerde "eğiticinin eğitimi” ve ayrıca "online öğretici eğitimi” sertifika programlarına katıldı.

Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği (TPİD) Eğitim-Öğretim Koordinasyonu Başkanlığı, Mezuniyet Öncesi Diş Hekimliği Eğitim Programları Akreditasyon Derneği (DEPAD) Tutartlılık Komisyonu üyeliği, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Koordinatörlüğü, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanlığı, Fakülte Kurulu üyeliği, Sosyal ve Kültürel İşler Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

11-15 Ocak 2021 tarihleri arasında Türkiye'de ilk defa düzenlenen online "1. Uluslararası Diş Hekimliği Eğitimi Kongresi” başkanlığını yürüttü.

Ankara Üniversiteliler Derneği, TPİD, DEPAD ve OSSEDER (Osseointegrasyon Derneği) üyelikleri bulunan Funda Akaltan, evli ve bir evlat sahibidir.

Prof. Dr. Esra Baltacıoğlu

1994 yılında Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi'nden mezun oldu, 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı'nda doktorasını tamamladı. 1999-2004 yılları arasında İstanbul Dentamed Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde periodontoloji uzmanı olarak çalıştı. 2004 yılında kurucu öğretim üyesi olarak atandığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi'nde 2004-2011 yılları arasında Dekan Yardımcılığı ve Akademik Koordinatör görevlerini yürüttü. 2004 yılından itibaren kurucusu olduğu Periodontoloji AD'da, Anabilim Dalı Başkanlığı görevi devam etmektedir. 2009'da Doçent, 2014'te Profesör ünvanını aldı. Londra Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 2020 yılından itibaren TÜBİTAK BİDEP GYK üyeliği görevini sürdürmektedir. Oksidatif stres, konak yanıtı, oral patoloji, gen polimorfizmi ve oral implantoloji konularında bilimsel çalışmaları bulunmaktadır. İleri implant cerrahisi, periimplantitis tedavisi, periimplant ve periodontal plastik cerrahi, rejeneratif periodontal cerrahi, LASER uygulamaları ve sistemik hastalıkların periodontal tedavileri klinik uygulamalardaki özel ilgi alanlarıdır.

 

Prof. Dr. Nuray Çapa

Prof. Dr. Nuray Çapa, 1972 yılında İstanbul da doğdu. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesinden mezun oldu.

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim dalında, 2002 yılında Yüksek lisansını (Master) tamamlayarak MSc ünvanını aldı.

2005 yılında ise doktorasını (PhD) Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim dalında tamamlayarak Dr. ünvanını aldı.

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim dalında 2007 yılında Yrd. Doç. Dr. ve 2012 yılında aynı üniversitede Doçent oldu.

2018 yılında Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim dalında Profesör ünvanını almaya hak kazandı.

Çok sayıda Ulusal ve Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan bilimsel makaleleri vardır.

Ulusal ve Uluslararası kongrelerde pek çok sözlü ve poster sunumları bulunmaktadır.

2 tane ulusal kitap ve 1 tane ulusal kitap bölüm yazarlığı vardır.

Yaptığı çalışmalarla çeşitli kongrelerde 3 adet ödülü bulunmaktadır.

Ulusal ve uluslararası ve hakemli dergilerde hakemlikleri vardır. Ulusal ve uluslararası ve kongrelerde oturum başkanlıkları bulunmaktadır.

Estetik dişhekimliği, implant destekli protezler, adeziv simantasyon, diş preparasyonu, ölçü, porselen laminalar ve simantasyonu gibi konularda konferanslar, seminerler ve kurslar vermektedir.

Halen Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Prof. Dr. Ezher Dayısoylu

Prof. Dr. Ezher DAYISOYLU 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde lisans eğitimine başlamıştır.
Oral Cerrahi Uygulamalarında Radyoterapi Gören Hastalara Yaklaşım konulu tezi ile lisans eğitimini tamamlayarak Diş Hekimi ünvanı almıştır. 2007 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak atanmış ve 2012 yılında Bifosfonatların İndüklediği Çene Osteonekrozlarında Paratiroid Hormon Etkinliğinin Deneysel Hayvan Modeliyle Değerlendirilmesi konulu tezi ile "Doktor” ünvanını almıştır.
Dr. Ezher DAYISOYLU, 2012 yılında Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalına öğretim görevlisi olarak atanmış, 2012- 2016 yılları arasında "Yardımcı Doçent Doktor” olarak görev yapmıştır.

2010 Yılında Ağız ve Çene Yüz Cerrahisi Birliği tarafından tavşanlarda gerçekleştirilen distraksiyonda oseoformin enjeksiyonunun yeni kemik oluşumuna etkisi konulu çalışması ile "En iyi sözlü sunum Ödülü" ile ödüllendirilmiştir.

2012 yılında Ağız ve Çene Yüz Cerrahisi Birliği tarafından Bifosfonata bağlı çene kemiği nekrozlarında alkali ortamın koruyuculuğu konulu çalışması ile "En iyi sözlü sunum ödülü” ile ödüllendirilmiştir. 2016 yılında Üniversiteler Arası Kurul (UAK) tarafından gerçekleştirilen değerlendirme sonrası "Doçent Doktor” ünvanına layık görülmüştür.

Dr. Ezher DAYISOYLU, 2017 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Hastanesinde Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Bölümüne atanmıştır, 2021 yılında Profesör olmuştur ve mesleki çalışmalarına şu an burada devam etmektedir.

Mikrocerrahi ile sinir onarımı, ortognatik cerrahi, kemik greftleme teknikleri ve temporomandibuler eklem cerrahisi ilgi alanlarıdır.

Prof. Dr. Çağrı Delilbaşı

Prof. Dr. Çağrı DELİLBAŞI, 1992 yılında TED Ankara Koleji'nden, 1997 yılında Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun oldu. 1997-2001 yılları arasında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı'nda Doktora yaptı. 2001-2003 yılları arasında Japonya Kültür ve Eğitim Bakanlığı bursu ile Osaka Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde araştırmacı olarak bulundu. 2003-2011 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. Halen İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı'nda Öğretim Üyesi olarak görevini yürütmektedir. Yurt içi ve yurt dışı çok sayıda sunum ve yayını bulunmaktadır.

Doç. Dr. Esra Ercan

Dr. Esra ERCAN; 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden dönem 2.si olarak mezun oldu. 2010 yılında aynı üniversitenin Periodontoloji Anabilim Dalında doktora tezini sunarak bilim doktoru unvanını aldı.

2010-2011 yılları arasında arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalında Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. 2011-2019 yılları arasında ise Öğretim Üyesi olarak görev yaptı.
2018 yılında "Doçent" ünvanını aldı. Dr. Ercan, 2014 yılında Oslo Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Departmanında ziyaretçi olarak bulunmuştur.

2019 Mart ayından beri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diş hekimliği fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. "Periimplantitis ve Periodontitis tedavileri” ve "Periodontal Plastik Cerrahi ve Yara iyileşmesinde PRF kullanımları” konularında doktora ve uzmanlık tez danışmanlıkları bulunmaktadır.

Dr. Ercan'ın araştırmaları trombositten zengin fibrin ürünleri, Periodontoloji ve Dental İmplantoloji'deki klinik kullanımlarına odaklanmaktadır. Bu konuda birçok ulusal ve uluslararası makalesi ve ödülü vardır.

Türk Periodontoloji Derneği (TPD), Avrupa Periodontoloji Derneği (EFP), Türk Osseointegrasyon Derneği (OSSEDER) ve Diş Hekimliği Programları Akredidasyon Derneği (DEPAD) dernek üyelikleri bulunmaktadır. "Mucosa” ve "Northwestern Medical Journal” dergilerinde bilimsel danışmanlık yapmaktadır.

Prof. Dr. Onur Geçkili

Prof. Dr. Onur Geçkili, 1999 yılında Marmara Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi'nden mezun olmuş, doktora eğitimini de İstanbul Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim dalında 2007 yılında tamamlamıştır. 2012 yılında Doçent unvanını, 2018 yılında da Profesör ünvanını almış ve halen aynı kürsüde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Onur Geçkili'nin uluslararası indekslerce taranan dergilerde 65 adet yabancı makalesi bulunmakta, bu makalelerin 57'si SCI ve SCI-expanded dergilerde yer almaktadır. 2017 yılında Springer tarafından basılan "Removable Partial Dentures A Practitioners Manual” isimli kitapta 3 bölüm yazarlığı yapmıştır. Ayrıca 20 adet ulusal makalesi, ulusal ve uluslararası kongrelerde birçok sunumu bulunmaktadır. Protez akademisi ve Gnatoloji Derneği'nde sayman, Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği'nde denetleme kurul üyesi olarak görev yapmakta; EAO, IADR derneklerinde de üyeliği bulunmaktadır. Onur Geçkili, Edorium Journal of Dentistry dergisinin 2014 yılından itibaren baş editörü, European Oral Research dergisinin bölüm editörü ve birçok yabancı hakemli derginin de yayın kurulu üyesidir.

geckili@istanbul.edu.tr / geckili@yahoo.com

Prof. Dr. Özgür İnan

12/12/1967 yılında Adana'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Mersin'de tamamladı. 1985 yılında girdiği Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden 1990 yılında mezun olarak diş hekimi ünvanı aldı. 1990 yılında Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında göreve başladı. 1991 yılında doktora eğitimine başladı. 1991 yılında açılan araştırma görevlisi kadro sınavını kazandıktan sonra aynı Anabilim Dalında Araştırma görevlisi olarak resmi görevine başladı.

17/03/1997 tarihinde konusu "İmplant Destekli Köprü Uygulamalarında Okluzal Yüzeylerde Kullanılan Restoratif Materyallerin Kuvvet Dağılımına Etkisinin İncelenmesi” konulu doktora tezini tamamlayarak bilim doktoru ünvanı aldı.

05/10/1998 tarihinde Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında Öğretim Görevlisi, 01/02/1999 tarihinde de Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. 2000 yılında Doçentlik sınavlarının bütün aşamalarını başarıyla tamamlayarak 01 Kasım 2000 tarihinde Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında Üniversite Doçenti ünvan ve yetkisini aldı. 9 Haziran 2006 tarihinde Profesör kadrosuna atandı. 16 Şubat 2021 tarihinde emekli olarak ‘Dentİnan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde' meslek hayatını sürdürmektedir.

2012-2014 tarihleri arasında Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Ankara Şubesi Başkanlığını yapmış olup, halen TPİD (Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği), KDO (Konya Diş Hekimleri Odası) yönetim kurulu üyesi ve delegesi, EPA (European Prosthodontic Association), IADR (International Association for Dental Research), EAO (European Association for Osseointegration), Osseder (Osseointegrasyon Derneği) üyesi ve ITI (International Team for Implantology) Fellow'udur. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Sevil Altundağ Kahraman 1995 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldu.

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalında 1998 yılında başladığı doktora eğitimini, 2005 yılında "Kistlerin enükleasyonları sonrası kemik iyileşmesinin bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi" konulu teziyle tamamladı.

2003 ve 2014 yıllarında Amerika'da Virginia Commonwealth University ve North Virginia Community College'da, 2019 yılında İtalya'da University of Turin de fellowship olarak bulundu.

Ocak 2011 yılında Doçent, 2018 yılında profesör ünvanını aldı.

İlgi alanları; Rekonstrüktif Cerrahi, TME Hastalıkları ve Cerrahisi, Dental İmplantoloji, Ortognatik Cerrahi, Ağız Hastalıkları, Maksillofasiyal Travmadır.

Halen G.Ü. Dişhekimliği Fakültesi'nde öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir.

Erdem Kılıç Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 2000 yılında mezun olduktan sonra 2005 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalından doktora ünvanını almıştır. 2005 ve 2017 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmıştır. 2010 yılında Londra Üniversitesi, St. Georges Hastanesi, Maksillofasiyal Departmanında 4 ay süre ile ziyaretçi doktor olarak bulunmuştur. 2012 yılında doçent ünvanını almıştır. 2017 yılında Bezmialem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaya başlayan Dr. Kılıç, 2018 yılında aynı üniversitede Profesör ünvanını almıştır. 2020 yılından beri akademik faaliyetlerine Bezmialem Vakıf Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak devam etmektedir. Mesleki ilgi alanları, 3D dijital planlama, atrofik çenelerin ogmentasyonları ve dentofasiyal deformite cerrahileri olan Dr. Kılıç'ın kendi bilim alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış 50'nin üzerinde yayını bulunmaktadır.

Prof. Dr. Pınar Kursoğlu

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden 1992 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl aynı üniversitenin Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı'nda doktora eğitimine başlamıştır.

Doktora eğitimi sırasında Amerika'ya gitmiş, Kentucky Üniversitesi Orofasiyal Ağrı Merkezi direktörü Jeffrey Okeson ve ekibiyle ‘Çene Eklemi ve Çiğneme Kasları Rahatsızlıkları' alanında çalışmıştır. Sonrasında ülkesine dönerek doktorasını tamamlamıştır.

Dr. Kursoğlu, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde Yardımcı Doçent olarak çalışmaya başlamıştır. 1996 yılında ‘Doçent' ve sonrasında aynı üniversitede ‘Profesör' ünvanlarını almıştır.

Prof. Dr. Kursoğlu'nun birçok ulusal ve uluslararası bilimsel dergide makaleleri, "Hareketli Protezler” ile ilgili hem telif hem tercüme eserleri bulunmaktadır.

Prof. Dr. Kursoğlu implant üstü protezleri de içeren sabit ve hareketli protetik uygulamalara ek olarak, başta Temporomandibular Rahatsızlıklar olmak üzere, oklüzyon, lamina ve, horlama/ uyku apnesi üzerine hem klinik hem bilimsel çalışmalarını sürdürmektedir. Sözkonusu alanlar ile ilgili konferanslar vermekte, kurslar düzenlemektedir.

Prof. Dr. Pınar Kursoğlu halen Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Prof. Dr. Bülent Kurtiş

1968 yılında Ankara' da doğdu. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi'nden dönem üçüncüsü olarak mezun oldu. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı'nda doktora eğitimine başladı ve 1996 yılında doktorasını tamamladı. 2003 yılında Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi'nde doçent, 2008 yılında ise profesörlük ünvanı aldı. 2013 yılında ERASMUS çerçevesinde University of Szeged, Faculty of Dentistry' de (Macaristan) "Ultrasonic Piezoelectric Surgery Systems; Using Principles, Indications, Advantages and Disadvantages” konulu dersler verdi. European Federation of Periodontology (EFP), International Team for Implantology (ITI), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Ankara Dişhekimleri Odası (ADO) ve Türk Periodontoloji Derneği (TPD) üyesidir. ITI birliğinde Fellow olarak görev yapmaktadır. Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi ve Ankara Dişhekimleri Odası Dergisinde hakemlik yapmaktadır. Bugüne kadar basılmış olan çok sayıda yurtiçi ve yurt dışı yayını mevcut olup periodontal ve peri-implant cerrahi yöntemler konusunda da birçok konferans ve kurslar vermiştir. Temel ilgi alanları periodontal / periimplant mukogingival cerrahiler, kemik ogmentason yöntemleri, sinüs yükseltme ve implant cerrahileridir.

Prof. Dr. Deniz Gökçe Meral

1992 yılında Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun oldum. Aynı yıl başladığım doktora çalışmamı 1999 yılında Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalında tamamladım. 2006 -2009 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olarak çalıştım. 2015 yılından itibaren İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalınde Prof.Dr. olarak görev almaktayım. 1998 yılında Hebrew University Hadassah, Department of Oral and Maxillofacial Surgery'de, 2007 yılında University of Basel, Department of Oral and Maxillofacial Surgery'de araştırmacı öğretim üyesi olarak bulundum. Ulusal ve uluslarası dergilerde yayınlamış 38 adet makalem ile ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş 55 çalışmam bulunmaktadır.

1970 Zonguldak doğumludur. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2002 yılında aynı üniversitenin Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı'nda "İmplant-Doğal Diş Destekli Sabit Bölümlü Protez Tasarımlarının İki Farklı Stres Analiz Yöntemi İle İncelenmesi” konulu doktora tezini tamamlamıştır. 36 yurt dışı yayınından 34 tanesi SCI veya SCI-expanded kapsamındadır. Halen Başkent Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı'nda Prof. Dr. kadrosu ile görevini sürdürmektedir.

Konusunda Özel İlgi Alanları

  • Dental İmplantlar
  • Protez Laboratuar Uygulamaları
  • Çene-Yüz Protezleri ve İmplantları
  • Diş Hekimliğinde Renk

Prof. Dr. Bora Özden

1974 yılında Fethiye'de doğan Bora Özden, 1997 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2005 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalında Doktorasını tamamladıktan sonra aynı Anabilimdalı'nda 2007 yılında Yardımcı Doçent, 2011 yılında Doçent, 2018 yılında profesör olmuştur. Çok sayıda yurtiçi kongre, kurs ve sempozyumlarda konuşmacı olarak yer almış, yurtdışı kadavara kurslarında eğitimler vermiştir. 100'ün üzerinde yurdışı ve yurtiçi yayını ve bildirileri bulunmaktadır. International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (IAOMS) ve Asian Association of Oral and Maxillofacial Surgeons(Asian AOMS) üyesidir ve halen Ağız ve Çene Yüz Cerrahisi Birliği Derneği (AÇBİD) yönetim kurulu üyeliği ve Asistan Okulu Kurucu Üyeliği görevlerini yürütmeye devam etmektedir.

Prof. Dr. Umur Sakallıoğlu

Elazığ'da 1968 yılında doğmuş, ilk öğrenimini Elazığ Namık Kemal İlkokulu'nda, orta ve lise öğrenimini ise Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde (1993), doktora eğitimini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı'nda (2000) yapmıştır. Aynı birimde 2006 yılında doçentlik, 2012 yılında ise profesörlük unvanını almıştır. Halen burada Öğretim Üyesi ve Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Uluslararası ve ulusal bilimsel dergilerde yayınlanmış 50 adet bilimsel makalesi, uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulmuş 48 adet serbest bildirisi bulunmaktadır. Yedi uluslararası bilimsel derginin yayın kurulu üyeliğini, 7 uluslararası ve ulusal bilimsel derginin ise danışma kurulu üyeliğini yapmaktadır. Dergi özel sayısı editörlüğü bulunmaktadır. İki adet kitap bölümü, 1 adet uluslararası ansiklopedi maddesi ve 1 adet mesleki rehber kitabı yazarlığı yapmıştır. Pek çok uluslararası ve ulusal bilimsel kongre, sempozyum ve seminerde düzenleme kurulu üyeliği, konuşmacı ve oturum başkanlığı görevlerini üstlenmiştir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Deney Hayvanları Yerel Etik Kurulu üyesidir; bu kurulun ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Deney Hayvanları Araştırma Merkezi'nin oluşum çalışmalarına katılmıştır ve bu iki birim bünyesinde gerçekleştirilen deneysel araştırmalar sertifikasyon programları düzenleme ekibindedir. Yine, Türk Diş Hekimleri Birliği Etik Kurulu üyesidir ve ülkemizde ilk defa Diş Hekimliği Meslek Etiği Kuralları'nı düzenleyen ve yayın haline getiren çalışma grubu içinde yer almıştır.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde eğitici eğitimi kurslarında eğitmenlik, ERASMUS-FARABİ-MEVLANA programları koordinatörlüğü, Eğitim Komisyonu Başkanlığı gibi akademik görevler yapmış/yapmaktadır.

Samsun Diş Hekimleri Odası, Türk Periodontoloji Derneği, Uluslararası Periodontoloji Akademisi ve Osseointegrasyon Derneği aktif üyesidir. Bir erkek çocuk babasıdır.

1977 yılında Eskişehir'de doğdu. (1995-2000) Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun oldu; aynı fakültede (2001-2007) protetik diş tedavisi alanında doktorasını tamamladı. (2007-2008) Edremit Asker Hastanesi'nde protez uzmanı olarak görev yaptı. Sağlık Bakanlığı'na bağlı ağız ve diş sağlığı merkezindeki çalışmalarının ardından, 2012 yılında Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi A.D.'na yardımcı doçent olarak atandı. 2017 yılında doçent, 2022 yılında profesör ünvanını aldı. Yurt içi ve yurt dışında yüzün üzerinde basılı yayını, sözlü sunumu ve bildirisi bulunmaktadır. EPA (European Prosthodontic Association), International Association for Dental Research (IADR) ve TPİD (Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği) üyesidir. İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. Yabancı dili İngilizcedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Doç. Dr. Fırat Selvi

Dr. Fırat Selvi, V.K.V. Koç Özel Lisesi'ndeki orta ve lise öğrenimini V.K.V. full-eğitim burslusu olarak tamamlayarak 1996 yılında mezun olmuştur. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olmuş ve yine aynı fakültede başladığı Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Doktora ve Uzmanlık eğitimlerini de 2008 yılında tamamlayarak "doktor (PhD)” ve "Çene Cerrahisi Uzmanı” ünvanlarını almıştır.

Aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalışırken, 2011-2012 yılları arasında 1 yıl süreyle TÜBİTAK doktora sonrası yurtdışı bursu ile Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne ait Massachusetts General Hospital (MGH)'te bulunan Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi (OMFS) Departmanı'nda klinik araştırmacı olarak (clinical research fellow) görev yapmıştır.

2014 yılında "Doçent” ünvanı almıştır. Aynı yıl yine Harvard MGH OMFS Departmanı'ndan 2 yıl sürecek (2014-2016) olan klinik çalışmalar için kabul almıştır. A.B.D'de "oral ve maksillofasiyal cerrahi uzmanı” olmak için alınan uzmanlık eğitiminin son iki yılını başarıyla tamamlamış ve bu süre dahilinde 4 ay boyunca da Boston Children's Hospital Department of Plastics and Oral and Maxillofacial Surgery'de pediyatrik maksillofasiyal cerrahi rotasyonu yapmıştır. Boston'a her iki gidişinde de yapmış olduğu bilimsel çalışmaları saygın dergilerde yayımlamıştır.

Halen İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı'ndaki öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir. Ayrıca "Dil siniri mikrocerrahi primer onarımı” operasyonu ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmiştir.

Mesleki ilgi alanları inferior alveolar ve lingual sinir yaralanmaları, ortognatik cerrahi, maksillofasiyal travmatoloji, dental implantoloji, odontojenik kist & tümörler ile gömük dişler ve odontojenik enfeksiyonlardır.

Ulusal ve uluslararası birçok sunum ve yayını bulunan Dr. Selvi ayrıca çeşitli ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlik ve kurslarda eğitmenlik yapmaktadır. Uzmanlık alanı ile ilgili evrensel gelişmeleri ülkemizde de oluşturmak için bilimsel çalışmalarına devam etmektedir.

Doç. Dr. Önjen Tak

2004 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olan Dr. Önjen TAK, 2008 yılında Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı'nda doktora eğitimini tamamladı. 2009 yılında Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı'nı kurdu ve aynı üniversitede 2009-2017 yılları arasında anabilim dalı başkanı ve 2009-2014 yılları arasında da dekan yardımcısı olarak görev yaptı. 2017 yılında İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı'na doçent olarak atanan Dr. TAK, 2020 yılından itibaren İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Tuzla Diş Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Dr. TAK 2009 yılında yardımcı doçent ünvanını, 2017 yılında ise doçent ünvanını aldı.

Dr. TAK, "RWTH Aachen University, Aachen Institution for Laser Dentistry”de laser mastership programını tamamladı. 2012 yılında açılan ITI Türkiye-Azerbaycan Bölümü İzmit Çalışma Kulübünün direktörlüğünü 2012-2019 yılları arasında sürdürdü. 2014 yılından itibaren "Global Dişhekimliği Derneği”nin yönetim kurulu üyesi ve 2018 yılından itibaren ise ITI Fellow olarak görev yapmaktadır. International Congress of Oral Implantologists (ICOI), Osseointegrasyon Derneği (OSSEDER), Türk Oral İmplantoloji Derneği (TOID), Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği (TPID), World Academy for Education in Laser Dentistry (WALED) ve European Prosthodontic Association (EPA) derneklerinin üyesidir.

Dr. TAK; implant tedavi planlaması, immediyat yükleme, tam dişsiz çenelerin geleneksel implant tedavi yaklaşımı, All-on-4® / ProArch® tedavi konseptleri ve zigomatik implant çözümleri ile tedavisi konuları üzerine kurslar ve konferanslar vermeye devam etmektedir. Estetik, dental materyaller, dental implantoloji, dijital diş hekimliği ve lazer diş hekimliği ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda bildiri ve bilimsel makalesi bulunmaktadır.

Dr. TAK, İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı'nda doçent olarak akademik, bilimsel ve klinik çalışmalarına devam etmektedir.

1965 yılında Memmingen'de (Almanya) doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Almanya`da tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne girmeye hak kazandı. Aynı Üniversite'den 1988 yılında mezun olan Prof. Dr. Uğur Tekin, 1989 yılında Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı'nda doktora eğitimine başladı.

1997-1998 yılları arasında DAAD ve TÜBİTAK bursu kazanarak Almanya Giessen Justus-Liebig-Üniversitesinde bilimsel araştırma yapmak üzere görevlendirildi.

Halen Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı'nda Prof. Dr. olarak görev yapmaktadır. İleri düzeyde Almanca ve İngilizce bilmektedir.

Prof. Dr. Mine Öztürk Tonguç

1972 yılında Aydın' ın Nazilli ilçesinde doğdu. İlk ve orta eğitimini Nazilli'de tamamladı. 1994 yılında Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi' nden mezun oldu. 1998' de Süleyman Demirel Üniversitesi Periodontoloji AD' da araştırma görevlisi olarak akademik hayatına başladı. Doktora eğitimini Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü' nde "Tip 2 Diabetes Mellitus hastalarında periodontal tedavinin hastalığın metabolik kontrolüne etkisi” başlıklı doktora tezi ile 2002 yılında tamamladı. Akademik yaşantısına Süleyman Demirel Üniversitesi' nde 2002-2004 yılları arasında araştırma görevlisi, 2004- 2012 yılları arasında Yardımcı Doçent Doktor olarak devam etti. 2012 yılında Doçent, 2017 yılında Profesör ünvanını aldı. 2021 yılından beri Süleyman Demirel Üniversitesi Periodontoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve 2020 yılından beri Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosu Diş Hekimliği Senatörü görevlerini yürütmektedir. Fakülte ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Periodontal hastalıkta yıkım mekanizmaları, oksidatif stres, peridontal hastalıklar ile sistemik hastalıklar arasındaki ilişkiler, periodontal rejenerasyon ve yara iyileşmesi ile implantoloji konularında çalışmaktadır. Bu alanlarda çok sayıda uluslararası ve ulusal yayını ve bu yayınlara toplam 600 ün üzerinde atıfı bulunmaktadır. Yönetiminde 3 doktora, 4 Diş hekimliğinde uzmanlık tezi tamamlanmıştır. Çok sayıda TÜBİTAK ve üniversite destekli projede yürütücü ve araştırmacı olarak görev almıştır. 2020 yılından beri Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Diş Hekimliği Alan Editörlüğü görevini yürütmektedir. European Federation of Periodontology, Türk Periodontoloji Derneği, OSSEDER üyesidir.

Profesör Doktor Mine Öztürk Tonguç evli ve iki çocuk annesidir.

Prof. Dr. Mustafa Tunalı

Prof. Dr. Mustafa TUNALI, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Öncesinde, 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 2005 yılında Selçuk Üniversitesi'nden doktora derecesini almıştır. Daha sonra Gülhane Askeri Tıp Akademisinde ve Bezmialem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde görev yapmıştır.

Misafir öğretim üyesi olarak Turku Üniversitesi, Finlandiya'da ve Oradea Üniversitesi, Romanyada bulunmuştur. Dr. Mustafa Tunalı'nın araştırmaları trombositten zengin fibrin ürünleri, Periodontoloji ve Dental İmplantoloji'deki klinik kullanımlarına odaklanmaktadır. Bu konuda birçok ulusal ve uluslararası makaleleri ve patentleri vardır.

Ayrıca, birçok kez davetli konuşmacı olarak konuşmalar yapmış ve kurslar düzenlemiştir.

Türk Periodontoloji Derneği, Avrupa Periodontoloji Derneği, Türk Oseeointegrasyon Derneği, Avrupa Osseointegrasyon Derneği ve Periodontoloji, Ağız Cerrahisi, Estetik ve İmplant Diş Hekimliği Organizasyonu (POSEIDO) dernek üyelikleri vardır. Çok sayıda Dergide hakemlik ve editörlük görevleri bulunmaktadır.

Prof. Dr. S. Süha Türkaslan, 1975 yılında doğdu. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden, 1998 yılında mezun olmasının ardından aynı üniversitenin, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında, 2003 yılında doktorasını tamamladı. 2006 ve 2012 yılları arasında Finlandiya, Turku Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Biomateryal Araştırma Bölümünde Fiber ve Seramik Restorasyonlar ile ilgili çalışmalar gerçekleştirdi. SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde, 2011 yılında Doçent, 2016 yılında ise Profesör ünvanını alan Türkaslanın Laminate Veneerler, Çene-Yüz Protezleri, İmplant Üstü Protezler ve Fiber ile Güçlendirilmiş Dental Restorarasyonlar ile ilgili çok sayıda çalışması mevcuttur ve Estetik Uygulamalar, İmplant Üstü Restorasyonlar konularında farklı bilimsel etkinliklerde sunumlar gerçekleştirmiştir. Halen, SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanı ve Geriatri kliniği sorumlu hekimi olarak görev yapmaktadır. ITI Isparta çalışma klübü eş başkanlığı görevini yürütmektedir.

Prof. Dr. M. Kemal Ünsal

M. Kemal Ünsal 1965 yılında Ankara'da doğdu. Orta öğrenimini TED Ankara Koleji'nde yaptı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olup aynı fakültenin Protez Anabilim Dalı'nda doktora çalışmasına başladı. 1991 senesinde Yüksek Öğrenim Kurumu'nın üniversitelere tahsis ettiği burs aracılığı ile, yurtdışında doktora eğitimi yapmaya hak kazandı.

Ekim 1994 senesinde implant üstüne gelen kuvvetler yoğunluklu doktora tezini, Sheffield Üniversitesi, İngiltere'de savunarak protez doktoru oldu.

1999 senesinde docent, 2005 yılında profesör oldu.

Kendisi halen, European Association of Osseointegration (EAO) ve Estetik Dişhekimliği Akademisi Dernekleri (EDAD) üyesidir.

M. Kemal ÜNSAL, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı'nda ki öğretim üyeliği görevinden emekli olmuş ve şu anda kendi adını verdiği kliniğinde hastalarına hizmet vermektedir.

Doç. Dr. Duygu Yaman

1998'de İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olmuş, aynı yıl Periodontoloji Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.

2004 yılında tamamladığı doktora tez çalışmasını takiben, ITI Bursiyeri olarak İsviçre'de Zürih Universitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Tedavi Departmanı'nda implant diş hekimliği üzerine eğitim almış, üniversite bünyesindeki kurs ve seminerlerde eğitmen ve konuşmacı olarak görev almıştır.

Türkiye'ye döndükten sonra bir süre serbest periodontolog olarak çalışan Dr. Yaman, 2009 yılı itibariyle tekrar İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji A.D'nda araştırma görevlisi olarak görev almıştır.

2010 yılında ITI Fellow unvanı alan Dr. Yaman, 2010-2014 yılları arasında İstanbul Diş Hekimleri Odası Özlük Hakları Komisyonu Üyeliği'ni ve ITI Vakfı Türkiye ve Azerbaycan Bölümü İstanbul Akademik Çalışma Kulübü Başkanlığı'nı sürdürmüştür.

2015 yılında doçent ünvanı almaya hak kazanan Dr. Yaman, halen İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji A.D.'nda öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Prof. Dr. Zuhal Yetkin Ay

1975 yılında Tekirdağ' da doğdu. Diş Hekimliği öğrenimini 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi' nde, doktorasını ise 2001 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Periodontoloji AD' nda tamamladı. 2001 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji AD' nda çalışmaya başladı. 2003 yılında Yardımcı Doçent, 2009 yılında Doçent, 2014 yılında ise Profesör ünvanını aldı. Halen aynı üniversitede öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam eden Prof. Dr. Zuhal Yetkin Ay, Türk Periodontoloji Derneği, Avrupa Periodontoloji Federasyonu ve Osseder üyesidir. İlgi alanları periodontal hastalıkların sınıflandırılması, periodontitisle ilişkili sistemik inflamatuvar yüklenme, sistemik hastalıklar ve periodontal hastalıklar arası ilişkiler, yaşlılık ve periodontal dokular üzerindeki etkisi, periodontal hastalık patogenezinde Th17 hücreleridir. Prof. Dr. Zuhal Yetkin Ay evli ve iki çocuk annesidir.

Prof. Dr. Güney Yılmaz

1978 yılında Ankara' da doğan Dr Yılmaz, 1995 yılında Ankara Üniversites Diş Hekimliğine başlamış ve 2000 yılında dönem birincisi olarak mezun olmuştur. ve 2001 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı'nda doktora eğitimine başlamış 2007 yılında doktora tezini tamamlayarak "Bilim Doktoru” ünvanını almaya hak kazanmış, aynı yıl Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı'nın kurulmasında görev almıştır.

2012 yılında Doçent, 2018 yılında Profesör unvanı alan Dr. Yılmaz halen Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde akademik hayatına devam etmekte ve Diş Hastanesinin Başhekimlik görevini yürütmektedir. Aynı zamanda Dr. Yılmaz dental laserler ve dental implantoloji ile ilgili de kurslar ve eğitimler vermektedir. Dr. Yılmaz'ın yurtdışı ve yurtiçi bilimsel dergilerde 40'dan fazla yayını, uluslararası ve ulusal kongrelerde birçok tebliği bulunmaktadır ve saygın bilimsel dergilerin hakem heyetinde yer almaktadır.Birçok bilimsel derneğin çalışma grubunda bulunan Dr Yılmaz'ın Prof. Dr. Gürhan Çağlayan'nın editörlüğünü yapmış olduğu Periodontoloji ve İmpalntoloji kitabında "Lokalize kemik ogmenstasyonları ve implant bölgesinin hazırlanması” bölümü yazarlığı mevcuttur.

2006 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olmuştur. Aynı yıl aynı üniversitenin Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı'nda başladığı doktora eğitimini, 2011 yılında Yakın Doğu Üniversitesi'nde "Farklı Zirkonya Tam Seramik Sistemlerinin Translusensi ve Renk Özelliklerinin Karşılaştırılması” başlıklı doktora tezini savunarak tamamlanmıştır. Akademik hayatına Yakın Doğu Üniversitesi'nde devam etmiş; 2015 yılında doçent unvanı almış 2021 yılında profesörlüğe yükseltilmiştir. 2017 yılı haziran ayından bu yana, Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde Dekan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

SCI indeksli ve ulusal dergilerde çok sayıda makalesi; kongre ve sempozyumlarda konuşmaları, sunumları ve ödülleri bulunmaktadır. Saygın dergilerde hakemlik görevi yapmaktadır. Akademik ilgi alanları; dental seramikler, implantoloji, estetik diş hekimliği, renk, lazerler ve diş hekimliği eğitimidir.