OSSEDER HEDEFLERİ

OSSEDER Hedefleri

Misyon

İmplant uygulamaları ve Osseointegrasyon ile ilgili bağımsız ve kanıtlanmış bilimsel bilginin tartışılmasına olanak yaratmak, firmalara, gruplara ve anabilim dallarına eşit mesafede durarak güvenilir, faal ve lider dernek olmaktır.

Vizyon

Türkiye'de alanında meslektaşlarımızın izleyeceği ve herhangi bir ön yargıdan uzak katılabileceği, bağımsız ve kendini yenileyebilen lider topluluk olmaktır.

Osseointegrasyon Derneği, 2000 yılı içinde implantolojinin ülkemizdeki gelişmesi ile yakından ilgilenen klinisyen ve akademisyen diş hekimlerinden oluşan bir grup tarafından kurulmuştur. Osseointegrasyon bilimi ile ilgilenen her diş hekiminin katılabileceği bağımsız, bilimsel ve çok yönlü bir ulusal birliktelik öngörülmüştür.

Osseointegrasyon Derneğinin Amaçları

  • Bilgi ve deneyimin diş hekimlerine ulaşması için aktiviteler gerçekleştirmek - Osseointegrasyonun klinik uygulamalarının hastaların yararına olacak şekilde kullanılmasının ve yaygınlaşmasının desteklenmesi.
  • Osseointegrasyonun bilimsel temel teşekkül ettiği klinik yöntemlere ilişkin araştırmaların başlatılması ve desteklenmesi.
  • Osseointegrasyon ve ilişkili disiplinlerde uluslararası bilgi ve deneyimin paylaşılması ve karşılıklı kullanımının desteklenmesi.
  • Osseointegrasyon ile ilgili araştırma sonuçlarının ve konu ile ilgili her türlü bilginin üyeler ve istekli olan organizasyonlar arasındaki dağılımının sağlanması için dergi ve/veya haber mektubu şeklinde düzenli yayın yapılmasının desteklenmesi.