OSSEDER KURUCULAR KURULU

Osseointegrasyon Derneğinin Kuruluşu, Osseointegrasyon Derneği, 2000 yılı içinde, implantolojinin ülkemizdeki gelişmesi ile yakından ilgilenen, aşağıda isimlerini okuyacağınız, klinisyen ve akademisyen dişhekimlerinden oluşan bir grup tarafından kurulmuştur. Osseointegrasyon bilimi ile ilgilenen her dişhekiminin katılabileceği bağımsız, bilimsel ve çok yönlü bir ulusal birliktelik öngörülmüştür.
(Sıralama soyadına göre alfabetiktir.)