OSSEDER İL/BÖLGE TEMSİLCİLERİ

2021-2023 Dönemi İl/Bölge temsilcilikleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Prof. Dr. Bülent Kurtiş

1968 yılında Ankara' da doğdu. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi'nden dönem üçüncüsü olarak mezun oldu. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı'nda doktora eğitimine başladı ve 1996 yılında doktorasını tamamladı. 2003 yılında Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi'nde doçent, 2008 yılında ise profesörlük ünvanı aldı. 2013 yılında ERASMUS çerçevesinde University of Szeged, Faculty of Dentistry' de (Macaristan) "Ultrasonic Piezoelectric Surgery Systems; Using Principles, Indications, Advantages and Disadvantages” konulu dersler verdi. European Federation of Periodontology (EFP), International Team for Implantology (ITI), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Ankara Dişhekimleri Odası (ADO) ve Türk Periodontoloji Derneği (TPD) üyesidir. ITI birliğinde Fellow olarak görev yapmaktadır. Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi ve Ankara Dişhekimleri Odası Dergisinde hakemlik yapmaktadır. Bugüne kadar basılmış olan çok sayıda yurtiçi ve yurt dışı yayını mevcut olup periodontal ve peri-implant cerrahi yöntemler konusunda da birçok konferans ve kurslar vermiştir. Temel ilgi alanları periodontal / periimplant mukogingival cerrahiler, kemik ogmentason yöntemleri, sinüs yükseltme ve implant cerrahileridir.

Diş Hekimi Baha Tüzüner

1960 yılında İstanbul'da doğdu. Etiler lisesinden mezun olduktan sonra, önce Hava Harp Okuluna daha sonra İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine girdi. Mezun olduktan sonra Bursa'da çalışmaya başladı. İlk implant eğitimini 1996 yılında ilk Lazer destekli sert ve yumuşak doku cerrahisi eğitimini 2000 yılında aldı. EDAD ve 2011 den beri ITI üyesi.

Amatör Astronom ve yüzme sporu ile ilgileniyor.

Prof. Dr. Mustafa Tunalı

Prof. Dr. Mustafa TUNALI, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Öncesinde, 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 2005 yılında Selçuk Üniversitesi'nden doktora derecesini almıştır. Daha sonra Gülhane Askeri Tıp Akademisinde ve Bezmialem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde görev yapmıştır.

Misafir öğretim üyesi olarak Turku Üniversitesi, Finlandiya'da ve Oradea Üniversitesi, Romanyada bulunmuştur. Dr. Mustafa Tunalı'nın araştırmaları trombositten zengin fibrin ürünleri, Periodontoloji ve Dental İmplantoloji'deki klinik kullanımlarına odaklanmaktadır. Bu konuda birçok ulusal ve uluslararası makaleleri ve patentleri vardır.

Ayrıca, birçok kez davetli konuşmacı olarak konuşmalar yapmış ve kurslar düzenlemiştir.

Türk Periodontoloji Derneği, Avrupa Periodontoloji Derneği, Türk Oseeointegrasyon Derneği, Avrupa Osseointegrasyon Derneği ve Periodontoloji, Ağız Cerrahisi, Estetik ve İmplant Diş Hekimliği Organizasyonu (POSEIDO) dernek üyelikleri vardır. Çok sayıda Dergide hakemlik ve editörlük görevleri bulunmaktadır.

Doç. Dr. Hakan Özdemir

1978 yılında Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 2001 yılında mezun oldu. 2003 yılında, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji ABD'de doktora eğitimine başladı ve 2007 yılında doktorasını tamamladı. 2018 yılında Doçentlik ünvanı aldı. Halen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji ABD'da öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 25'den fazla ulusal, 40'dan fazla uluslararası dergilerde yayınlanan makalesi bulunmaktadır. Yayınladığı makalelere 550 den fazla atıfda bulunulmuştur. İmplantoloji, mukogingival cerrahi ve periodontal rejenerasyon ve sinüs yükseltme ilgi alanlarıdır. Türk Periodontoloji Derneği, Avrupa Osseointegrasyon Derneği ve Avrupa Periodontoloji Derneği üyesidir.

1965 yılında Memmingen'de (Almanya) doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Almanya`da tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne girmeye hak kazandı. Aynı Üniversite'den 1988 yılında mezun olan Prof. Dr. Uğur Tekin, 1989 yılında Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı'nda doktora eğitimine başladı.

1997-1998 yılları arasında DAAD ve TÜBİTAK bursu kazanarak Almanya Giessen Justus-Liebig-Üniversitesinde bilimsel araştırma yapmak üzere görevlendirildi.

Halen Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı'nda Prof. Dr. olarak görev yapmaktadır. İleri düzeyde Almanca ve İngilizce bilmektedir.

Prof. Dr. Umur Sakallıoğlu

Elazığ'da 1968 yılında doğmuş, ilk öğrenimini Elazığ Namık Kemal İlkokulu'nda, orta ve lise öğrenimini ise Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde (1993), doktora eğitimini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı'nda (2000) yapmıştır. Aynı birimde 2006 yılında doçentlik, 2012 yılında ise profesörlük unvanını almıştır. Halen burada Öğretim Üyesi ve Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Uluslararası ve ulusal bilimsel dergilerde yayınlanmış 50 adet bilimsel makalesi, uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulmuş 48 adet serbest bildirisi bulunmaktadır. Yedi uluslararası bilimsel derginin yayın kurulu üyeliğini, 7 uluslararası ve ulusal bilimsel derginin ise danışma kurulu üyeliğini yapmaktadır. Dergi özel sayısı editörlüğü bulunmaktadır. İki adet kitap bölümü, 1 adet uluslararası ansiklopedi maddesi ve 1 adet mesleki rehber kitabı yazarlığı yapmıştır. Pek çok uluslararası ve ulusal bilimsel kongre, sempozyum ve seminerde düzenleme kurulu üyeliği, konuşmacı ve oturum başkanlığı görevlerini üstlenmiştir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Deney Hayvanları Yerel Etik Kurulu üyesidir; bu kurulun ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Deney Hayvanları Araştırma Merkezi'nin oluşum çalışmalarına katılmıştır ve bu iki birim bünyesinde gerçekleştirilen deneysel araştırmalar sertifikasyon programları düzenleme ekibindedir. Yine, Türk Diş Hekimleri Birliği Etik Kurulu üyesidir ve ülkemizde ilk defa Diş Hekimliği Meslek Etiği Kuralları'nı düzenleyen ve yayın haline getiren çalışma grubu içinde yer almıştır.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde eğitici eğitimi kurslarında eğitmenlik, ERASMUS-FARABİ-MEVLANA programları koordinatörlüğü, Eğitim Komisyonu Başkanlığı gibi akademik görevler yapmış/yapmaktadır.

Samsun Diş Hekimleri Odası, Türk Periodontoloji Derneği, Uluslararası Periodontoloji Akademisi ve Osseointegrasyon Derneği aktif üyesidir. Bir erkek çocuk babasıdır.

 

Prof. Dr. Güney Yılmaz

1978 yılında Ankara' da doğan Dr Yılmaz, 1995 yılında Ankara Üniversites Diş Hekimliğine başlamış ve 2000 yılında dönem birincisi olarak mezun olmuştur. ve 2001 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı'nda doktora eğitimine başlamış 2007 yılında doktora tezini tamamlayarak "Bilim Doktoru” ünvanını almaya hak kazanmış, aynı yıl Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı'nın kurulmasında görev almıştır.

2012 yılında Doçent, 2018 yılında Profesör unvanı alan Dr. Yılmaz halen Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde akademik hayatına devam etmekte ve Diş Hastanesinin Başhekimlik görevini yürütmektedir. Aynı zamanda Dr. Yılmaz dental laserler ve dental implantoloji ile ilgili de kurslar ve eğitimler vermektedir. Dr. Yılmaz'ın yurtdışı ve yurtiçi bilimsel dergilerde 40'dan fazla yayını, uluslararası ve ulusal kongrelerde birçok tebliği bulunmaktadır ve saygın bilimsel dergilerin hakem heyetinde yer almaktadır.Birçok bilimsel derneğin çalışma grubunda bulunan Dr Yılmaz'ın Prof. Dr. Gürhan Çağlayan'nın editörlüğünü yapmış olduğu Periodontoloji ve İmpalntoloji kitabında "Lokalize kemik ogmenstasyonları ve implant bölgesinin hazırlanması” bölümü yazarlığı mevcuttur.